Mark van Veldhuizen Natuurfotografie

De algemene voorwaarden zijn op aanvraag verkrijgbaar en zullen alvorens een order meegezonden worden ter akkoord. Graag verwijs ik u tevens naar de richtlijnen van 'Natuur aan de muur', welke onder aan de betreffende pagina te vinden zijn.

De inhoud van de website inclusief beeldmateriaal zijn en blijven eigendom van Mark van Veldhuizen en mogen zonder schriftelijke toestemming vooraf niet worden gekopieërd, gedupliceerd, gepubliceerd, danwel beschikbaar worden gesteld aan derden. Het auteursrecht rust dan ook bij Mark van Veldhuizen.

Mark van Veldhuizen Natuurfotografie is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69525226.

E-mail: info@markvanveldhuizen.nl